Slide
Cộng Đồng VNPR
Vietnam Public Relations Network (VNPR) – Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam được thành lập vào tháng 6/2019, nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng nên một tổ chức xã hội nghề nghiệp uy tín. Với tổ chức này, ngành Quan hệ Công chúng sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn, được công nhận và tôn vinh đúng với ý nghĩa và những giá trị cốt lõi mà ngành nghề này mang lại, đáp ứng những thay đổi của mô hình Quan hệ Công chúng trong giai đoạn mới, góp phần tích cực hơn vào việc phát triển kinh tế và xã hội.
Chiến Dịch
14/08/2023
8:00 am
Cuộc thi ảnh “Kiên Cường Viêt Nam” là một dự án cộng đồng được VNPR phát động trên toàn quốc từ ngày 24/08/2020 đến 30/09/2020, với mục đích lan tỏa những hình ảnh ấn tượng về dân tộc Việt Nam kiên cường...
Đã hết hạn
01/04/2021
8:00 am
Cuộc thi Video Clip “Kiên Cường Viêt Nam” là một dự án cộng đồng được VNPR phát động trên toàn quốc từ ngày 24/08/2020 đến 30/09/2020, với mục đích lan tỏa những hình ảnh ấn tượng về dân tộc Việt Nam kiên...
Đã hết hạn
20/08/2023
8:00 am
Cuộc thi ảnh “Kiên Cường Viêt Nam” là một dự án cộng đồng được VNPR phát động trên toàn quốc từ ngày 24/08/2020 đến 30/09/2020, với mục đích lan tỏa những hình ảnh ấn tượng về dân tộc Việt Nam kiên cường...
Đã hết hạn
Sự Kiện
Tin Tức Mới Nhất
Đăng Ký Nhận Thông Tin
Tham gia danh sách bản tin điện tử của chúng tôi để theo dõi chặt chẽ tất cả các tin tức.
TÌM SỰ KIỆN