Giới Thiệu

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi

Vietnam Public Relations Network (VNPR) – Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam được thành lập vào tháng 6/2019, nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng nên một tổ chức xã hội nghề nghiệp uy tín. Với tổ chức này, ngành Quan hệ Công chúng sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn, được công nhận và tôn vinh đúng với ý nghĩa và những giá trị cốt lõi mà ngành nghề này mang lại, đáp ứng những thay đổi của mô hình Quan hệ Công chúng trong giai đoạn mới, góp phần tích cực hơn vào việc phát triển kinh tế và xã hội.

Tầm Nhìn

Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam là viên gạch đầu tiên.
Phát triển thành nơi hội tụ của Những người làm nghề Quan hệ Công chúng trên toàn quốc.
Trở thành thành viên của các Hiệp hội nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

Sứ Mệnh

Xây dựng ngành Quan hệ Công Chúng thành một nghề nghiệp được công nhận và tôn vinh.
Tạo cảm hứng và động lực cho những người đang làm nghề, đào tạo nên thế hệ những người làm nghề mới, cùng nhau góp phần xây dựng một xã hội văn minh và một nền kinh tế phát triển.

Giá Trị Cốt Lõi

Công nhận và tôn vinh ngành nghề và người làm nghề. Ghi nhận là một nghề nghiệp và sự nghiệp độc lập, có sức ảnh hưởng.
Là một nghề nghiệp có chuẩn mực và cần đạt được những chuẩn mực để được công nhận.

CẤU TRÚC TỔ CHỨC
Chủ tịch Điều hành Mạng lưới Quan hệ Công chúng (VNPR)
Chủ tịch Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (VNPR)
TÌM SỰ KIỆN