Tài liệu demo 1

Xây dựng thương hiệu cá nhân – YOUR BRAND TALKS Một cuốn sách của chủ tịch điều hành VNPR Lê Mai Anh chia sẻ nhưng góc nhìn của một người sống tích cực, một người làm quan hệ công chúng, về cách chúng ta định nghĩa chính bản thân mình – luôn tự hỏi “Mình là ai trên đời này?!” và trả lời bằng những việc làm ý nghĩa.

Recommend0 recommendationsPublished in Kiến Thức
Chia sẻ bài đăng này